Kỹ sư Konica Minolta Việt Nam đạt chứng nhận về quản lý màu sắc in ấn kỹ thuật số do Tập đoàn Fogra trao tặng.

03 Jul 2017

Bắt đầu 03 Jul, 2017 11:01
Kết thúc 03 Jul, 2017 11:01

Thứ hai, ngày 3 tháng 7 năm 2017 - Konica Minolta Business Solutions Việt Nam, nhà cung cấp và hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp trong về lĩnh vực thiết bị in ấn văn phòng và hệ thống máy in công nghiệp, tự hào có 02 kỹ sư xuất sắc tham gia tranh tài và nhận được chứng nhận “Chuyên gia in ấn kỹ thuật số” do Fogra Digital Print Experts VPC (DPE-VPC) cấp.

Vừa qua, tại vòng thi các kiến thức chuyên môn về kỹ thuật in ấn và tiêu chuẩn màu sắc trong in kỹ thuật số được tổ chức tại Singapore, hai đại diện của Konica Minolta Việt Nam là anh Nguyễn Minh Đức và anh Huỳnh Việt Khánh đã xuất sắc nhận được chứng nhận này của Fogra. Đây là bằng cấp có giá trị toàn cầu về đánh giá chuyên môn liên quan đến tiêu chuẩn màu sắc quốc tế trong sự phát trong thế giới in ấn kỹ thuật số. Trải qua nhiều vòng xác hạch về lý thuyết (bằng tiếng Anh) và thực hành, cùng với 02 kỹ sư Việt Nam là 14 kỹ sư cùng lĩnh vực đến từ các quốc gia như Singapore, Thái Lan, Malaysia trong khu vực Đông Nam Á…đã vinh dự nhận được giải thưởng này. 

1.jpg

(Learn more: https://www.fogra.org/?getlang=en)

Các chuyên gia in ấn kỹ thuật số được Fogra chứng nhận sẽ giúp cho các doanh nghiệp đang kinh doanh trong ngành in ấn những lời tư vấn chuyên môn thiết thực nhất trong hệ thống xử lý và quản lý màu sắc trong in ấn kỹ thuật số, nhất là lĩnh vực in ấn công nghiệp. Các chuyên gia này sẽ có khả năng hỗ trợ khách hàng cài đặt ISO 12647-8 (VPC) để đảm bảo chất lượng và độ chính xác của màu sắc trên các bản in kỹ thuật số.

Theo tiêu chuẩn ISO 12647-8, chứng nhận truy cập vào kinh nghiệm của cá nhân với các hệ thống đầu ra số, quy trình làm việc dựa trên PDF và quy trình xử lý hình ảnh. Các chuyên gia được chứng nhận có thể chứng minh được khả năng truyền thông màu sắc, chuẩn bị dữ liệu cho quy trình làm việc lai ghép và giải quyết các vấn đề một cách đáng tin cậy trong hệ thống in ấn kỹ thuật số.

Forgra.jpg

 ----------------

English version

 

Konica Minolta Vietnam certified for color management in digital printing by Fogra Group.

Monday, July 3, 2017 - Konica Minolta Business Solutions Vietnam, a provider and comprehensive supporter for businesses in the field of office printing equipment and industrial printing systems, is proud to offer Two excellent engineers participated in the competition and received the "Digital Printing Experts" certificate issued by Fogra Digital Print Experts VPC (DPE-VPC).

In the contest of technical expertise in printing techniques and color management in digital printing was organized in Singapore, two representatives of Konica Minolta Vietnam are Mr. Nguyen Minh Duc and Mr. Huynh Viet Khanh have been excellent in obtaining this certification from Fogra Group. This is a globally recognized qualification for professional expertise related to international color standards in the digital printing world. Experiencing many theoretical phases (in English) and practice, along with two engineers from Vietnam, 14 engineers from Singapore, Thailand and Malaysia… have been honored to get this certificate in the area.

These certified DPEs will help businesses in the printing industry make the most professional technical advice in color processing and management systems in digital printing, especially in the field of industrial printing. These DPEs will be able to assist customers in installing ISO 12647-8 (VPC) to ensure the quality and accuracy of colors on digital prints.

According to ISO 12647-8, access certificates on personal experience with digital output systems, PDF-based workflow and image processing processes. Certified DPEs can demonstrate the ability to communicate color, prepare data for hybrid workflow, and solve problems reliably in digital printing systems.

 

Liên hệ

Chia sẻ trang này
Liên kết liên quan