Chương trình tái chế (cho hàng tiêu dùng)

Konica Minolta cam kết bảo vệ môi trường và luôn nỗ lực giảm thiểu mọi tác động đến môi trường do các sản phẩm của chúng tôi trong suốt chu kỳ phục vụ của chúng. Chúng tôi thừa nhận rằng nhà sản xuất là người chịu trách nhiệm khi sản phẩm của họ tác động tiêu cực đến môi trường. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy rằng bảo tồn môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Luôn quan tâm đến điều này, Konica Minolta đã thiết lập chương trình tái chế vật liệu tiêu hao dựa trên nỗ lực chung giữa khách hàng và Konica Minolta.

Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của mọi cá nhân, do đó, xin cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Phần thưởng cho chúng ta là khi nhận thức được rằng cùng nhau, chúng ta đang tác động tích cực đến môi trường. 

Hãy đăng ký dịch vụ miễn phí này ngay hôm nay!

Đơn giản chỉ cần gọi đến số +84 (0)8 3915 4242 hoặc gửi email đến địa chỉ enquiry@konicaminolta.sg và cung cấp cho chúng tôi các chi tiết sau đây:

Tên của người chủ chốt tham gia dự án
Bộ phận công tác
Số điện thoại và số máy lẻ và/hoặc số điện thoại di động

Tên công ty

Địa chỉ công ty (địa điểm đưa đón)

Kiểu và số seri máy bizhub của Konica Minolta

pct_recycling_002.jpg

Để tìm hiểu thêm về việc Tập đoàn Konica Minolta làm việc tận tâm ra sao hoặc các hệ thống của chúng tôi xanh sạch ra sao, xin click vào nút bên trên!

 pct_recycling_003.jpg

pct_recycling_004.jpg