Hỗ trợ

Liên hệ

Dịch vụ hỗ trợ Helpdesk

Sản phẩm chung:
+84 (0)8 3915 4242

Máy in laser:
+84 (0)8 3915 4242

Meter Reading

Chúng tôi có một cách đơn giản và dễ dàng để bạn gửi thông tin số ghi đồng hồ của bạn tại đây.

pct_support_002.jpg

Konica Minolta cam kết bảo vệ môi trường và luôn nỗ lực giảm thiểu mọi tác động đến môi trường do các sản phẩm của chúng tôi trong suốt chu kỳ phục vụ của chúng.

pct_support_001.jpg

Các văn phòng và nhà phân phối của chúng tôi trên khắp Đông Nam Á có thể giúp bạn xác định sản phẩm phù hợp với nhu cầu văn phòng của bạn.